سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مشکلات و موانع پیش روی کشاورزی هوشمند

شرکت هلدینگ صبا میهن  در راستای سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعـی کشـور و بمنظـور تأمیـن بخشـی از نیازهـای جامـعه و ایـجاد اشتـغـال و تولید با سرمایه گذاری های کلان در زمینه کشت و صنعت فعالیت دارد.محققان و پژوهشگران شرکت کشت و صنعت خوشه صبا (زیر نظر شرکت هلدینگ صبا میهن) در زمینه های مختلف کشاورزی به نکاتی قابل توجهی دست یافتند. دراین مقاله به مشکلات و موانع پیش روی کشاورزی هوشمند می پردازیم.

مشکلات و موانع پیش روی کشاورزی هوشمند

در ابتدای این بخش باید گفت که کشاورزی هوشمند با وجود این که می تواند کمک بسیار زیادی به انسان ها داشته باشد و هر روزه هم احتیاجات بیش تری از انسان ها را در ابعاد گوناگون مرتفع می سازد، هنوز هم باید موانع و محدودیت های بسیار زیادی روبرو است تا به صورت کامل برای بخش هایی مانند کشاورزی و دامداری از جذابیت های بسیار زیادی برخوردار باشد و این قشر انسان ها را به استفاده از خود تشویق و ترغیب کند، پس با وجود مزایای کشاورزی هوشمند، به سختی می توانم هزینه های مورد نیاز به منظور به کار گیری فناوری های جدید و حتی خلاقانه را به این صورت ماد القا کرد.

در ادامه باید گفت که مسئله بعدی، موضوع ظواهر خواهد بود. در واقع تصور عموم بر این است که کشاورزی کار جذاب و جالبی نیست، بخاطر این که کشت و زرع به زمان های گذشته تعلق دارد و کم کم باید از بین برود. موضوع دیگر هم بحث اینترنت اشیا و شرکت های بزرگ کشاورزی مثل مونسانتو و جان دیر می باشد.

به عنوان مثال :

سوالی که معمولا مطرح است این است که مالکیت داده هایی که در یک زمین کشاورزی به بکارگیری فناوری های بروز و مدرن حاصل می شود به شرکت های بزرگ تعلق دارد و یا به خود کشاورز؟ چنانچه این شرکت های بزرگ اند که حق مالکیت این اطلاعات به آن ها تعلق خواهد گرفت به صورت دقیق قرار است چه استفاده هایی از آن ها به عمل آورند؟ از سو استفاده های احتمالی همچین اطلاعاتی تبعیض قیمتی خواهد بود که در حقیقت با استفاده از اطلاعات مربوط به آب و خاک یک زمین، آن ها قادر خواهند بود یک سرویس یا محصول را به قیمت های گوناگونی در اختیار کشاورزان قرار دهند که برای کشاورزان هزینه ای مضاعف را به همراه خواهد داشت.

مشکل بعدی هم زمانی است که این اطلاعات به دست کشاورزان می رسد که امکان دارد دیر باشد و دیگر آن اطلاعات به کار نیاید. در انتها باید گفت که به عقیده کارشناسان زبان اینترنت اشیا بایستی قدری متحول شود تا افرادی که در این زمین متخصص نیستند هم قادر باشند فناوری اینترنت اشیا را مورد استفاده خود قرار دهند