سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جایگاه صنعت کشاورزی در اقتصاد ایران کجاست؟(شرکت خوشه صبا زیر مجم

شرکت کشت و صنعت خوشه صبا یکی از زیر مجموعه های هلدینگ صبا میهن با تکیه بر دانش متخصصین خود و با هدف توسعه صادرات و استفاده از مزیت های نسبی کشور در این حوزه فعالیت داشته و یکی از ارزش های خود را رشد اقتصادی کشور عزیزمان، ایران میداند.

 کشاورزی  موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی چه در چهارچوب شهری و چه روستایی است. بسیازی از کارشناسان شرکت کشت و صنعت خوشه صبا با توجه شرایط فعلی و مطالعه آمار و گزارش های پیشین متعقدند چندین رویکرد مختلف در زمینه جایگاه صنعت کشاورزی در اقتصاد در ایران وجود دارد.

  وجود دارد.

بخشی باور دارند که با توجه یافته‌های نظام‌ حسابداری، بخش کشاورزی تنها به عنوان تامین کننده امنیت غدایی باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالیست که عده ای دیگر بر این باورند که بخش کشاورزی اهرمی قوی برای به حرکت در اوردن چرخه های اقتصادی کشور است و باید بیش از قبل به آن توجه شود.