سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آینده کشاورزی در جهان (خوشه صبا زیر مجموعه هلدینگ صبا میهن)

شرکت هلدینگ صبا میهن  در راستای سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعـی کشـور و بمنظـور تأمیـن بخشـی از نیازهـای جامـعه و ایـجاد اشتـغـال و تولید با سرمایه گذاری های کلان در زمینه کشت و صنعت فعالیت دارد.محققان و پژوهشگران شرکت کشت و صنعت خوشه صبا (زیر نظر شرکت هلدینگ صبا میهن) در زمینه های مختلف کشاورزی به نکاتی قابل توجهی دست یافتند.به گزارش تیم کشت و صنعت خوشه صبا، در طی تحقیقی با توجه به روند افزایشی تقاضای مواد غذایی تا سال 2050 میلادی، بسیاری برای افزایش بهره برداری از محصولات و مزارع کشاورزی و دامپروری، آینده صنعت کشاورزی را با استفاده از فناوری های نوین اینگونه ترسیم میکنند که:

با وجود تمام مزایایی که فناوری برای تولیدکنندگان و کشاورزان خواهد باشد، منافعی را نیز برای دولت‌ دارد. دگردیسی دیجیتال و توسعه فناوری‌ها در تمامی بخش‌ها از جمله کشاورزی دارای تأثیرات شگرفی است که در ترغیب دولت‌ها در به‌کارگیری این فناوری و ابزارها بسیار مؤثر است. از جمله تاثیرات آن میتوان به :

  1. کاهش قیمت های محصولات